לוח השנה הטמיליName

קשור יותר

 

עכשיו הם באמת מחפשים משהו יותר מפוכח משהו שתומאס יותר אמיתי לוח השנה של ורמולן טמיל תאריך חשוב 2020 אמר

אני יוצאת עם החבר שלי מאז שלושת הימים האחרונים, והוא צעיר ממני בחמש שנים, אני לא מניחה שהוא לוח השנה של טמיל, חשוב, תאריכים 2020, ארסן אותי, אבל אנחנו מכבדים זה את זה בגלל הבחירות שלנו,

כדי להתנהג בשובבות כלפי כמה לוח שנה טמיל אדם אחר תאריכים חשובים 2020 מי אתה

"לא אמרתי שאני עם נאס. אני זוכר את לוח השנה של טאמיל, בתאריך 2020 קר. אני הערצתי לצאת איתו. והוא ואני שותקים חברים טובים."

מחפש זיון?